Usluge

Servis industrijske armature

Servisiramo zaporne ventile, regulacione ventile, sigurnosne ventile, zasune, itd. Kvalitet naših radova garantuje upotreba specijalizovane opreme za obradu zaptivnih površina u armaturi vodeće svetske kompanije EFCO iz Dürena.

 • cena servisa je od 10-40% cene nove armature
 • servis industrijske armature traje do 5 dana, dok za novu armaturu rok isporuke može biti nekoliko meseci
 • izbegavaju se neplanirane obustave rada, povećava se kvalitet, sigurnost rada i vek trajanja opreme

Servisiramo industrijsku armaturu na licu mesta ili u našoj radionici:

 • ravno-zaporne ventile do DN 350 mm
 • regulacione ventile do DN 300 mm
 • sigurnosne ventile do DN 300 mm
 • zasune do DN 700 mm
 • rastavljanje industrijske armature
 • peskarenje i čišćenje
 • defektaža (utvrđivanje stepena oštećenja)
 • mašinska obrada zaptivnih površina brušenjem, lepovanjem (kod znatnih oštećenja i struganjem)
 • zamena oštećenih delova i zaptivnog materijala
 • sastavljanje industrijske armature
 • funkcionalna proba
 • ispitivanje na propusnost
 • AKZ
 • izrada izveštaja o servisu