Kontakt

Jovana Ćirilova br. 10, 11120 Beograd

+381 (11) 2408830

+381 (11) 4078 226

+381 (62) 2423 08, +381 (64) 4570 619

Registarski / Matični broj: 20133996

PIB: 104267825

PDV broj: 244354348

Šifra pretežne delatnosti: 2562 - Mašinska obrada metala

Tekući račun: 160-251839-92, BANCA INTESA AD Beograd

Tekući račun: 285-2311000000420-66, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD