Proizvodi

Oprema za ispitivanje cevi pod pritiskom

Curtiss-Wright CET grupa je specijalizovana za proizvodnju opreme za servisiranje cevi na izmenjivačima toplote, kondenzatorima, hladnjacima i čilerima. Osim njihovog najpoznatijeg proizvoda, Pop-A-Plug® sistema za začepljivanje cevi, ovaj proizvođač je poznat i po proizvodima za ispitivanje hidrostatičnim pritiskom i izolaciju, koji omogućavaju znatno pojednostavljanje procesa ispitivanja i / ili izolaciju cevi, ventila, posuda pod pritiskom i sl.

Priključci za hidrostatičko ispitivanje i izolaciju su bezbedno i efikasno rešenje za brzo ispitivanje i izolaciju.
U ponudi je kompletna linija Čepova za hidrostatčko ispitivanje pojedinačnih cevi, cevovoda i posuda pod pritiskom.

Njihovo korišćenje omogućava:

  • Ispitivanje pojedinačnih cevi, cevovoda i posuda pod pritiskom
  • Ispitivanje zavarenog spoja prirubnica-cev
  • Izolaciju i ispitivanje cevnih priključaka

Čepovi obezbeđuju sigurno i efikasno testiranje na pritiscima i do 1034 Bar.

Izolacioni čepovi su dizajnirani za brzo izdvajanje i hidrostatičko testiranje zavarenih spojeva bilo zavarenog spoja prirubnica-cev, bilo izolaciju cevi prilikom sečenja, brušenja i zavarivanja.

Takođe, na raspolaganju su hidrostatičke test pumpe, idealne za korišćenje sa celokupnim asortimanom ovog proizvođača.

Video snimci

Vršimo servisiranje i popravku opreme detaljnije