Proizvodi

Zaptivni i termoizolacioni materijali

Kompanija SINOGRAF SA je osnovana 1994. godine i specijalizovana je u proizvodnji zaptivnog materijala, izolacionih materijala, mehaničkih zaptivača itd. Poseduje sopstvenu proizvodnu bazu i laboratorije u kojima se vrše merenja i ispitivanja struktura i materijala i izdaju sertifikati i tehničke saglasnosti, potvrde sanitarnog kvaliteta.

SINOGRAF nudi sledeće proizvode:

  • Zaptivne pletenice
  • Industrijske mehaničke zaptivače
  • Trake za zaptivanje spojeva
  • Prirodni grafit,
  • Grafitne materijale i opremu
  • Grafitne zaptivke i zaptivni materijali
  • Toplotnu izolaciju od fiberglasa
  • Termo-izolacione materijale napravljene od keramičkih vlakana i kompozita
  • PTFE materijale i oblike

Kompanija SINOGRAF SA nudi pouzdane proizvode koji svoje mesto mogu naći u sledećim oblastima:

Hemijska industrija
Zahtevi hemijske industrije u vezi bezbednosti procesa i zaštite životne sredine su u stalnom porastu. Ključni faktori u svim oblastima hemijske industrije su pouzdanost i produktivnost. Kao pouzdan partner ovom sektoru industrije SINOGRAF SA proizvodi su u mogućnosti da ponude individualna i odgovarajuća rešenja.

Energetika
Glavni prioritet u oblasti energetike je kako da se poveća efikasnost energetskog sistema, uz održavanje sigurnosnih standarda proizvodnje. Uz korišćenje SINOGRAF SA proizvoda radni vek instalacija bez zastoja je produženo uz povećanje W-h faktora efikasnosti.

Metalurgija i livenje (topljenje)
Moderne livnice stalno traže nove načine za poboljšanje efikasnosti, povećanje fleksibilnosti i poboljšanje sigurnosti na radu. SINOGRAF SA proizvodi, zajedno sa velikim iskustvom proizvođača u njihovom izboru i primeni omogućava postizanje kapaciteta održavajući željeni kvalitet odlivaka.

Prehrambena industrija
Pravilna specifikacija i izbor materijala i metoda zaptivanja kod pumpi pomaže u ostvarivanju potrebne radne trajnosti i eliminisanja troškova usled zastoja. Upotreba materijala koji zadovoljavaju visoke kriterijume higijene omogućava ispunjavanje visokih standarda kvaliteta za proizvodnju hrane i kozmetičke proizvode.

Vršimo servisiranje i popravku opreme detaljnije