Proizvodi

Krais

KRAIS TUBE EXPANDERS je kompanija sa preko 20 godina iskustva u proizvodnji mašina za obradu krajeva i valcovanje cevi, sečenje i čupanje cevi, alata za valcovanje, čeonu obradu cevi itd.

Sva oprema je dizajnirana, proizvedena i testirana od strane iskusnih inženjera i sve se obavlja u sedištu kompanije u Poljskoj i u skladu sa standardima i normama EU. Ceo proces je pod strogom kontrolom proizvođača - od skica na papiru, do proizvodnje i ispitivanja svakog proizvoda ponaosob. Svi proizvodi prolaze kroz stroge testove kvaliteta. Ovo ih čini sigurnim i pruža garanciju da ć́e svaki proizvod biti bezbedan i pouzdan.

Proizvodni program se može podeliti na nekoliko celina:

  • Mašine i alati za valcovanje cevi,
  • Mašine za obradu krajeva cevi,
  • Oprema za čupanje cevi

Video snimci

Vršimo servisiranje i popravku opreme detaljnije